#امنیتـــ...زیر سایه ی ولایتــــــ...فقیـــــه

 

1406996299453373_large.jpg

 

من یک #انقلابی ام و #کودکان فلسطینی می فهمند #امنیت زیرسایه# ولایت فقیه


چه معنایی دارد...{-35-}{-35-}{-35-}

/ 4 نظر / 5 بازدید
جوان شیعه

:♥::◄..::♥::◄..::♥::◄..::♥::◄..::♥::◄..::♥::◄..::♥::◄ سلام علیکم اللًّهُـ‗_[گل]_‗ـمَ صَّـ‗__[گل]‗ـلِ عَـ‗_[گل]_‗ـلَى مُحَمَّـ‗_[گل]_‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗__[گل]‗ـَد و عَجِّـ‗_[گل]_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_[گل]_‗ـم اســــــتغفرالله ربــــــی واتــوبـــــــــــــ الیـــــــــه بـــــــحق الـــــــــحسین علیه السلام اللــــــــــهم عجــــــــــل لولیــــــــــــــک الفــــــــــرج بـــــــحق الـــــحسین علیه السلام اللـــــــــــهم فــــــــــــــــاقـــــــبل عـــــــــــــــــذری بــــــــــحق الـــــحسین علیه السلام اللـــــــــــهم فــــــــــــــــاقــــــــبل تـــوبتــــــــــــــی بـــــــــــحق الــــحسین علیه السلام با مطلب جدید ✔حــــــــــــــــــاج آقا گفــــــــت دوســـت دخـتر داشته باش! بـــــه روزم موفــــــق باشـــــــــــــــیـــــــد [گل][گل] [گل] :♥::◄..::♥::◄..::♥::◄..::♥::◄..::♥::◄..::♥::◄..::♥::◄

علــل

ســـــــــــــــــــلام دست گلت درد نکنه واقعا همینطوره توفیق یارتان[گل]

جوان شیعه

ســــــــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــــــیـــــــکـــــــــــــــــم اللًّهُـ‗_✿_‗ـمَ صَّـ‗_✿ـلِ عَـ‗_✿_‗ـلَى مُحَمَّـ‗_✿_‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗__✿‗ـَد و عَجِّـ‗_✿_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_✿‗ـم سلیمان باش و دستور بده! به خشمت بگو: برو اون طرف وایستا! برو و بر سر تکبرم خالی شو! به قهرت بگو: شما بفرمایید و بین من و جناب دروغ قهر برقرار کنید! به دیو درونت قاطعانه بگو: نـــــــــه!، من غلام ِ تو نیستم؛ تو غلام منی. مانند سلیمان نبی، مُـلکِ وجودت را فرمانروایی کن..... با مطلب جدید حـــــــــــــکایــــــــت آهـــــــــنگــــــــــــر و خــــــــــــدا بـــــه روزم موفــــــق باشـــــــــــــــیـــــــد