جوونچه

جوانان قشرمهم جامعه هستند . (مقام معظم رهبری)

خوشبختی

      ﻣـــﺮﺩ ﻣـــﻦ ﻧــﻪ ﺑـﺎ #ﺍﺳﺒــــــ-ﺳﻔﯿـﺪ ﻣــﯽ ﺁﯾـﺪنه بـــا #ﺑﻨـــز-ﺳﯿــﺎه  ﻣـــﺮﺩ ﻣـــﻦ ﺑــﺎ ﺩﻭ #ﭘـــﺎﯼ ﺧـﻮﺩﺵ ﻣـﯽ ﺁﯾـــﺪ ﻣـــﺮﺩ ﻣـــﻦ ﻧـﻪ ﺑـﺎ #ﺣﺴﺎﺑـــــ-ﭘـﺮ ﻭ ﻧـﻪ ﺑـﺎ #ﺷﺮﮐﺘـــﯽ ﺩﺭ#ﻓـﻼﻥ ﺟـــﺎﯼ ﺷﻬـــﺮ ، ﮐــﻪ ﺑـﺎ #ﻏــــﺮﻭﺭ ﻭ #ﻣﺮﺩﺍﻧﮕـــﯽ-ﺍش مــی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 104 بازدید
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
1 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
2 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
17 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
6 پست